XY01

Big image
Sound Lyrics
01: Resurrection Of Darkness (6:10)
Sound Lyrics
02: Show Me The Light (4:09)
Sound Lyrics
03: The Beauty Killed The Beast (3:00)
Sound Lyrics
04: World War (3:14)
Sound Lyrics
05: Pan Am Wing (4:51)
Sound Lyrics
06: 7 deadly Sins (5:49)
Sound Lyrics
07: Air Castle (4:30)
Sound Lyrics
08: Conscience (8:00)
Sound Lyrics
09: Sweet Whim (4:50)
Sound Lyrics
10: All I Ever Wanted (3:32)
Sound Lyrics
11: The Strong Essence Of A Feeble Desire (4:42)
Sound Lyrics
12: Leave All (5:09)
Sound Lyrics
13: Sound Of The Underground (5:23)
Sound Lyrics
14: The Child Within (4:55)
Sound Lyrics
15: Rain Dance (3:45)
Sound Lyrics
16: Fade Out (5:25)